Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT)informuoja,jog apgaule sutartis su vartotojais sudariusiai UAB įmonei „Visi butai“ skirta 93 500 eurų bauda

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo bylą dėl nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugas teikiančios UAB „Visi butai“ veiklos. Prisistatydami vartotojais, bendrovės atstovai atvykdavo į vartotojų namus ir įtikinėdavo pasirašyti tarpininkavimo sutartis, ne tik nesudarydami galimybės tinkamai susipažinti su sutarties sąlygomis, bet ir klaidindami dėl tikrųjų sąlygų.

Į VVTAT kreipėsi  vartotojai, nurodę, kad nukentėjo nuo UAB „Visi butai“ veiklos. Prašymuose vartotojai aiškino, kad bendrovės darbuotojai pagal vartotojų skelbimus dėl parduodamo būsto susisiekdavo telefonu ir, prisistatę vartotojais, atvykdavo į namus, taip pasinaudodami didesne įtaka, kad galėtų pasiūlyti tarpininkavimo paslaugas. Vartotojai buvo įtikinėjami sudaryti sutartį, kurios pagrindu už paslaugą įsipareigodavo sumokėti iki 3000 eurų, o paslaugos teikėjas žadėjo per trumpą terminą parduoti vartotojų būstą. Vartotojai neturėjo galimybės tinkamai susipažinti su sąlygomis ir nesuprasdavo, jog mokėti teks net ir tuo atveju, jei nekilnojamojo turto paslaugų teikėjas neparduos. Be to, paslaugos teikėjas nevykdė visų numatytų įsipareigojimų ir darė spaudimą vartotojams: neteikė numatytų ataskaitų, nesistengė dėti pastangų parduodant būstą, nesiekė gauti aukščiausios kainos, siūlydavo gerokai mažinti būsto kainą, taip pat prieš vartotojos valią pradėjo jai ieškoti kitos gyvenamosios patalpos, taip sukeldamas psichologinį spaudimą. Nutraukti su vartotojais sudarytas sutartis UAB „Visi butai“ atsisakydavo.

Vertindama bendrovės veiksmus, VVTAT komisija pažymėjo, kad bendrovės atstovams apgaule prisistatant pirkėju, vartotojai nesitiki sulaukti nekilnojamojo turto pardavimo tarpininko, todėl nėra pasiruošę sudaryti tokias sutartis ar derėtis dėl jų sąlygų. Pažymėtina, jog beveik visi vartotojai nurodė, jog bendrovės atstovai ne tik nesuteikė galimybės susipažinti su pasirašomos sutarties sąlygomis, bet ir žodžiu neužsimindavo, jog gana didelis – 2000 ar 3000 eurų mokestis vartotojų turės būti mokamas net jei bendrovė vartotojų nekilnojamojo turto neparduos. Klaidinga informacija turėjo įtakos vartotojų apsisprendimui, kadangi kitomis aplinkybėmis vartotojai galimai sutarties nepasirašytų. UAB „Visi butai“ yra atsakinga už bendrovės darbuotojų veiksmus ir privalo užtikrinti, jog darbuotojai, vykdydami jiems pavestas užduotis, veiktų sąžiningai, atskleistų savo pareigas ir visą privalomą informaciją vartotojams.

Vadovaujantis Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, už nesąžiningą komercinę veiklą komercinės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda iki 3 procentų jų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau nei 100 000 eurų. Jeigu komercinės veiklos subjektas nepateikia informacijos apie savo metines pajamas, jam už nesąžiningą komercinę veiklą skiriama bauda iki 100 000 eurų.

Įvertinus tyrimo aplinkybes, pažeidimo pobūdį, trukmę, mastą ir tai, kad bendrovė tyrimo metu nebendradarbiavo, neteikė paaiškinimų ir taip kliudė vykdomam tyrimui, taip pat į tai, jog bendrovė nepateikė informacijos apie savo metines pajamas, už Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies pažeidimą, kai komercinė veikla atitinka 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 7 straipsnio 20 punkto bei 8 straipsnio 1 dalies pažeidimą, UAB „Visi butai“ skirta 93 500 eurų bauda.

Pažymėtina, kad UAB „Visi butai“ jau buvo bausta už atsakymų į vartotojų pretenzijas neteikimą, o bendrovės paslaugų sutarties sąlygos buvo pripažintos nesąžiningomis ir negaliojančiomis.

Nukentėję vartotojai dėl savo teisių ir interesų gynimo kviečiami teikti prašymus bei aplinkybes pagrindžiančius įrodymus VVTAT (išsamiau https://vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431).

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Informacijos šaltinis VVTAT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Naujausi straipsniai

Susiję straipsniai

PALIKTI KOMENTARĄ

Įrašykite savo komentarą!
Įrašykite savo vardą